McKingdom

Minecraft serveris

 • Pridėta /f warp komanda
  Max warpų - 3
  Kaina už /f setwarp - 15'000 kingų
  Pinigų atgavimas už /f delwarp - 5'000 kingų
  Kaina už /f warp teleportaciją - Nemokama
 • Nauja raidinimo sistema!
  Jeigu frakcija turi mažiau arba lygiai tiek powerio, kiek claimų - jos teritorijoje galima griauti, statyti, atidarinėti chestus.

  Jeigu frakcija PIRMA turi 11 žemės ir 10 powerio - jos žemes galima claiminti ir daryti viską, ką ir savo žemėse.
  Jeigu frakcija PIRMA turi 10 žemės ir 10 powerio - jos žemėse galima daryti viską, ką ir savo žemėse.
  Jeigu frakcija PIRMA turi 9 žemės ir 10 powerio - jos žemėse negalima nei statyti, nei griauti, nei atidarinėti chestų.